Prezentace

 

Aurikuloterapie

 • Úvod

 

Ošetření bodů na uchu s cílem harmonizace lidského těla a aktivaci a řízení vnitřního lékaře (zásah do informačního systému těla).

Ucho jako mikrosystém (obrázek – dítě), podobně jako systém Su-Jok (Ruka-Noha), iristiagnostika (duhovka) a pod.

Nejedná se o totéž jako je akupunktura v TCM, jsou ošetřovány pouze tzv.aktivní body na uchu a není zde systém doplňování a vypuštění, jako u tělové akupunktury, nicméně i v Číně je tato stimulace používána a první zmínka o ní je v lékařské encyklopedii „Tisíc drahocenných receptů“ okolo roku 610 n.l.

Od roku 1950 je aurikuloterapie úzce spojena se jménem Dr. Nogiera, jehož systematizaci bodů používám i já.

K významnému obratu došlo v roce 1953, kdy si Nogier uvědomil, že se na boltec promítá obraz celého těla postavený na hlavu. Zanedlouho zjistil, že anthelix představuje páteř a antitragus s lobulem odpovídají hlavě, čímž byl objeven klíč ke kartografii ucha.

Aurikuloterapie v Nogierově pojetí je tedy evropského původu a vychází stejně jako tělová akupunktura z lidové empirie.

 

 • Princip

 

Bylo zjištěno, že v místech akupunkturních bodů a aktivních bodů ucha je odlišný el.odpor. Velkým štěstím bylo objevení tranzistoru  a následně konstrukce malých elektronických detektorů akupunkturních bodů, což velmi usnadnilo jejich vyhledávání a následně i ošetření stimulací el.proudem.

Rozdíl mezi tělovou akupunkturou a aurikuloterapií tkví především v tom, že body na uchu jsou nalezitelné a tzv.aktivní pouze za patologického stavu, tedy pravidlo zní jasně: aktivní bod vždy ošetřujeme.

Body se tedy objeví jen při patologických změnách orgánů a odpovídají pozměněné nervové synapsy, a proto jsou aktivní.

Problém je, že klienti většinou chodí, až po neúspěšném léčení u doktora, přesto stejně jako TCM by byla ideální prevence, protože lépe jsou ovlivnitelná počáteční stadia nemoci.

Vyšetření má být klidné, důležitá je důvěra klienta a jeho ochota spolupracovat.

Někdy se odkryjí staré problémy a hluboko zasuté bolesti a nedojde k okamžitému zlepšení stavu, což může pacienta rozladit a už nemusí přijít. Po ošetření bodů může být stav lehce euforický, ale do pár hodin může dojít k jeho zhoršení, což taky nepůsobí věrohodně. To vše je dobré hned v úvodu vysvětlit.

Velikostně jsou body mnohem menší, než u tělové akupunktury, mají velikost jen kolem desetiny milimetru.

Při příchodu klienta pozorujeme tvar boltce, pigmentaci na boltci, odlupující se šupinky, oděrky, nerovnosti.

Stanovíme dominantní ucho, pokud není jednoznačnost , mačkáme oba lalůčky a klient většinou pocítí se zesilujícím se tlakem na jednom dříve větší citlivost.

K detekci bodů se může používat el.detektor, nové detektory umožňují i současnou stimulaci bodů. Já používám reflex RAC (reflex aurikuloradiální).

Podle něho zjistím, zda ošetřit body tonizačně či sedativně nebo pouze rychlým vpichem uvolnit přeplněnost v bodu.

Vpich provádím kolmo jehlou, max.po chrupavku, vel. 30x25mm. Bodů ošetřuji kolem šesti, dr. Esler doporučuje ošetřovat maximálně devět bodů, obecně se řídíme pravidlem, že čím více tím neznamená kolikrát lépe. Kromě jehel jednorázových se dávají i tzv. trvalky, zejména pro léčbu alergií a hormonální rozlady, ale tady je nutné dát pozor na to, aby nedošlo k poranění ucha či zavlečení infekce. Mohou se ponechat několik dnů až týdnů. Kromě jehel se přikládají magnety (působení magnetického pole) a vacariová semínka. Používají se i jehly delší až 50mm, ale obecně to mají být jehly, které nejsou příliš těžké a z ucha nevypadnou, mají konický hrot a dá se s nimi pěkně manipulovat.

Kromě jehel se používá i transkutánní elektrostimulace, popř. můžeme elektrostimulaci provádět přes zavedenou jehlu. Jedná se os tejnosměrný prosu s měnitelnou charakteristikou pulzní křivky, intervalu pulzu a kmitočtu.

Tonizačně: několik sekund až 10min., sedativně 10-20min. Jehlou můžeme manipulovat po směru hod.ručiček – tonizačně, proti směru-tlumivě

Po apikaci jehly dojde k zčervenání ucha, ucho může být až horké a to je dobrá známka.:-)

Pokud není nějaká akutní situace, opakujeme aplikaci po týdnu a po zlepšení stavu protáhneme interval na dva týdny, tři týdny a zdržovačky. Efekt by měl nastat po třech týdnech, u tělové aku později.

Já kombinuji aurikulo s klasickoi tělovou akupunkturou – typ ucho, a tělévý typ. Zvlášť dobrého efektu se dosahuje při kombinaci ucha s drahami mimořádnými.

Klient při aplikaci jehel leží, aby se zabránilo kolapsu. Ucho vždy čistíme účinou desinfekcí.

Stejně jako u tělové akupunktury platí, že pacienta, který nech změnit své stravovací návyky a trvá na terapii, odmítáme.

Některé stavy jsou pro použití kontraindikovány: gravidita, menze při použití hormonálních bodů, vliv alkoholu a jiných drog, psychózy, rakovinná bujení.

Dobře se léčí bolesti hlavy, alergie, pohybový aparát, trávicí a urogenitální systém a imunitní systém.

 • Ušní boltec

 

Je velmi variabilní (věk – není zárukou, že zvětšující se ušní boltec ve stáří musí být nutně známkou rostoucí moudrosti – Budha), pohlaví, rasa. Naštěstí každý boltec má vždy přítomno několik orientačních prvků.

Ideální ušní boltec má vrchol v úrovni prodloužení obočí a lalůček v úrovni prodloužení linie rtů.

Když je boltec uložený výše, znamená agresivního jedince nevyrovnané povahy, malé uši značí převažující Jang.

Lalůček, který není přirostlý k hlavě a je pěkně oddělený má být znakem bystrého mozku, dobrých nervových funkcí a u žen plodnosti.

 

Nejdůležitější anatomické útvary, které rozeznáváme na uchu jsou: kozlík (tragus), zářez kozlíku (Incisura supratragica), mezikozlíkový zářez (Incisura intertragica), lalůček (Lobulus), protikozlík (antitragus), koncha (Davům conchae), helix, anthelix, kořen helixu a trojúhelníková jamka.

K orientaci na ušním boltci se používá matematický model – tzv. síť přímek a radiál. Celý systém se odráží od tzv.nulového bodu, což je bod, který leží u kořene helixu v místě výstupu z konchy. Pokud člověk nemá citlivé žádné body na uchu, což je u tzv. němého ucha, bod 0 většinou citlivý je.

Spojením bodu 0 s místem, kde ucho přisedá ke tváři vznikne radiála ROC (radiála vedoucí od bodu 0 k velmi významnému MB pro léčbu bolestí hlavy – Cephalea. 60° od této radiály je radiála RAO (radiála projekce atlantookcipiálního skloubení), dalších 30°radiála Roth (radiála krční páteře), přidáním 60° vznikne radiála RThL (radiála hrudní páteře) a dalších 60°je radiála RLs (bederní páteř).

 • Nejvýznamnější body a léčba
 • Cephalea a bolest hlavy4.2.PsychikaBod agresivity Cortex praefrontalisBod R – Bourdiolův psychosomatický bodBod trémyPlexus cardiacusZóna deprese a bod JeromeOmega hlavníOmega dvě.
 • Představuje vztah klienta k okolí, osobní a životní přání, tajná přání – úspěch, sláva, moc, majetek. Při nenaplněných přáních dochází k klaustrofobiím, sexuálnímu nenaplnění, pocitů marnosti a neúspěchu. Používá se i u léčby migrén, v jeho blízkosti je zóna alergie, která může být nastartována psychickou zátěží (astma, ekzém, Crohn). U psychicky zdravého jedince nejsou skoro nalezitelné. Dle Eslera mají omega body společný mechanismus: vše, co brání v realizaci svého ega, se snaží změnit, odsunout, zeslabit nebo přímo zničit.
  1. Na nejnižším místě lalůčku – představuje psychickou a intelektuální úroveň člověka. Působí i jako analgetický bod. Léčba chronických onemocnění ve smyslu jejich přijetí a smíření se s nimi.
  2. Na radiále RAO je bod Jerome a od něho se táhne zóna deprese, sedativní stimulace tlumí sexualitu.
  3. Vagem inervovaná oblast, Je to původní Nogierův bod M – merveilleux (zázračný) – palpitace, tachykardie síní i komor, extrasystoly, úzkostné stenokardie.
  4. Podpůrný bod úzkosti, v sousedství zóny n.vagus, protože úzkost i tréma jsou provázeny pocity sevření prsou a to obojí jsou vagové příznaky.
  5. Podle KW bod 51., který se nachází při horním úponu boltce. Jeho stimulace je obtížná, lze jej stimulovat z vně i zevnitř. Použití má u o alergických a psychosomatických poruch, může odblokovat dávno zasuté vzpomínky a traumata, harmonizuje přenos informací mezi hemisférami, rce po ošetření může být bouřlivá, pro odborníky, hluboký zásah do psychiky.
  6. Horní část zóny je zónou úzkosti a strachu, dolní část představuje pocity starostí a zármutku.
  7. Kousek pod mezikozlíkovým zářezem, má velmi proměnlivou velikost. Nogier doporučuje použití tohoto bodů u manželských neshod nebo u klackovitosti pubescentů. Vhodný je také pro léčbu návykových chorob, abstinenčních příznacích, poruchách příjmu potravy a podrážděnosti. Všechny psychické body mají vlastnost, že ovlivňují obě polarity, takže tento bod můžeme použít i při snížené fci štítné žlázy či zvýšení i snížení chuti k jídlu. Patrně dochází dle Růžičky k navození alfa stavu. Sedativní stimulace tedy tlumí agresivitu, a naopak tonizační stimulace ovlivňuje nesmělost.
  8. Velikost těchto bodů se mění v závislosti na psych. stavu člověka. Promítají se na oba boltce, na dominantní boltec se promítá současný psychický stav a na druhý většinou psych.zážitky, které jsou zasunuté v podvědomí.
  9. Bod se nachází v místě úponu ušního lalůčku k hlavě. Někdy je nazýván bodem strachu. Zvyšuje práh bolesti, kousek od něho se nachází zóna prefrontáního cortexu, zóna úzkosti a strachu a zóna zármutku. Dále používáme k léčbě bolestí hlavy bod Bosh. Ten se nachází v oblasti incisury supratragicy, asi v jedné čtvrtině vzdálenosti úponu boltce, je to bod libida. Původ ze Zahrady rozkoší. Velmi účinný pro léčbu bolesti hlavy je bod 0, který je v oblasti kořene helixu. Dále bod Ganglium stellatum, který e proítá na radiále RC7 a Thalamus, který ošetřujeme z druhé strany ucha.
 • Hormony
 • V nejnižším místě mezikozlíkového zářezu, těsně za hranou chrupavky, dovnitř, sedativně či tonizačně ovlivňujeme hyper nebo hypofci š.ž. Poruchy š.ž. se projevují podrážděností, neklidem, pocitem chladu končetin a pocitem rozlady.Vzestupně po raménku tragu, adrenokortikotropní hormon, ovlivňujeme jej sedativně i stimulačně.Nad ACTH, hlouběji v uchu, tonizačně zvyšujeme produkci mléka u žen, při nadměrné laktaci působíme sedativně.Na druhé straně než ACTH od TSHA, vzestupné raménko antitragu z vnitřní strany, zrcadlový obraz ACTH, pokud je TSH zrcadlo, sekrece pohl.hormonů mužů i žen.RTh5, laktace, libido, vhodnější pro ovlivnění laktace je bod prolaktin.        

 

Napsat komentář